Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA

   Nowy Tomyśl, miasto powstałe na prawie magdeburskim na mocy przywileju wydanego 8 kwietnia 1786 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zamieszkiwała głównie ludność wyznania ewangelickiego. Z biegiem lat w mieście osiedlało się jednak coraz więcej katolików polskiego pochodzenia, którzy, chcąc brać udział w nabożeństwach, udawali się do odległego o 8 km Wytomyśla, gdzie znajdował się najbliższy Kościół parafialny.

   Lata mijały, katolików przybywało i wtedy znaleźli się ludzie wielkiego serca. Nowotomyski rzeźnik, Walenty Kupczyk i jego żona Walentyna ofiarowali 30 akrów ziemi pod budowę kościoła. Wzniesiono go w latach 1894-1895 wg projektu Hermana HAUSEN-FELDERA, koszty budowy w kwocie czternastu tysięcy marek pokrywając ze składek wiernych. 15 sierpnia 1895 roku odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo.