Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA

   Nowy Tomyśl, miasto powstałe na prawie magdeburskim na mocy przywileju wydanego 8 kwietnia 1786 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zamieszkiwała głównie ludność wyznania ewangelickiego.